MELAYU DAHULU, KONTEMPORARI & WAWASAN

SEJARAH MELAYU DAHULU

Pendahuluan


Apabila membuat penyelidikan dan pengkajian sejarah oleh para sarjana sebelum merdeka dan selepas merdeka hingga tahun 1980-an, tidak banyak maklumat yang dicatatkan mengenai sejarah tamaddun Melayu dari perspektif tempatan. Ini adalah kerana hasil kajian sejarah ketika itu hanya tertumpu daripada sumber hasil para penyelidik orientalis. Manakala para sarjana tempatan mahupun Asia masih tidak dapat keluar dari kepompong pandangan sejarawan Barat yang terdiri dari pelbagai kumpulan. Ini berikutan para pengkaji dan sejarawan Barat kebanyakannya adalah terdiri dari para pegawai kolonial yang hanya mencatat pengalaman dan mengkaji serta mencari apa-apa fakta yang mereka minati. Kemudian mereka olah mengikut budaya pemikiran mereka yang bias kepada penjajahan atau setidaknya menganggap orang Melayu khasnya dan orang sebelah Timur amnya adalah kurang cerdik daripada diri mereka sendiri.Kajian bercirikan pandangan orang tempatan atau anak pribumi hanya mula menjadi budaya pada lewat atau penghujung 1980-an. Jika ditinjau, hal ini, adalah berikutan kesadaran para ilmuan terhadap betapa pentingnya sejarah Negara ini dilihat daripada kacamata pribumi sendiri. Kaca mata pribumi pula hanya wujud apabila para cerdikpandai terlahir dengan adanya semangat dan jatidiri pribumi itu sendiri.Kepimpinan Malaysia ketika itu adalah Tun Dr Mahathir sebagai Perdana Menteri yang dianggap begitu bersungguh-sungguh menaikkan nama Melayu di persada dunia.Beliau telah memberi semangat malah menyuntik rasa bertanggongjawab dan memikul amanah yang halus di kalangan para belia melalui cogan kata saktinya ‘Malaysia Boleh”.


Kempen beliau dianggap berjaya apabila cara pemikiran Melayu kelihatan berubah. Orang Melayu menjadi bertambah rajin dan tidak mudah putus asa. Paradigma minda ini amat ketara di kalangan orang muda tetapi sayangnya Tun Mahathir seolah-olah berubah ketika dipenghujung perkhidmatannya pada tahun 2003. Beliau tiba-tiba terlalu gairah mewajibkan penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan mathematik. Ini telah membawa impak ketidaksetiaan kepada beliau malah dianggap pengkhianat bangsa. Jati diri yang diciptanya seolah-olah hanya bermotif kepentingan diri dan hasil ketidak jujuran sebagai strategi mengambil hati dan mencari pengaruh ketika diawal meneraju tampuk pemerintahan. Jatidiri Melayu lebur bersama kebencian terhadap bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir. Melayu kelihatan hilang punca dalam serba-serbi dan kelihatan begitu kalut dalam politik dan kebudayaan.Nilai jatidiri dan kebudayaan tinggi yang dapat bersaing dengan orang barat telah terabai.Pusat pengajian tinggi yang bersentrikkan ciri tempatan dan banyak memainkan peranan memperjuangkan jati diri dan mengangkat nilai kebudayaan Melayu ialah Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Teknologi Mara. Sebelum ini, pusat pengajian tinggi tempatan lain amat liat dan sulit untuk memberi kerjasama agar membuat penyelidikan dan menerbitkan hasil kerja kajian dan penyelidikan mengikut perspektif yang bercirikan dari sudut pandangan pribumi atau orang tempatan. Ketika itu para ilmuan selain Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Teknologi Mara hanya memberi sumbangan dalam bidang kesusasteraan dan ebudayaan Melayu. Ini adalah kerana bidang tersebut terpaksa menggunakan sumber tempatan. Lebih jauh dari itu, para pengkaji dan para ilmuan di bidang itu dianggap sebagai golongan intelektual kelas kedua diantara para ilmuan.Universiti Teknologi Mara pula berasa tercabar dan telah menguatkuasakan penggunaan pengantar bahasa Inggeris dalam semua disiplin matapelajaran. Hasil kajian dan penyelidikan yang dibuahkan oleh Universiti Teknolgi Mara adalah amat memberansangkan tetapi tidak menyeluruh kerana pusat pengajian tingggi ini hanya menumpukan bidang teknologi dan sains. Objektif utamanya adalah untuk melahirkan teknokrat bumiputera yang mahir dan dapat bersaing dengan bangsa asing.Natijah dari budaya mengambil sumber luar ini telah mengakibatkan penipisan semangat cintakan tanahair dan berbangga dengan kebudayaan sendiri. Para sarjana dan anak-anak sekolah lebih mengagongkan budaya barat kerana terdidik dengan agenda pendidikan barat yang halatuju dan matlamatnya adalah secara halus untuk faedah orang barat. Manakala para teknokrat bumiputera yang berjaya dilahirkan pula tidak dapat menghayati semangat jatidiri tempatan tetapi hanya berbangga terhadap teknologi dan kemahiran serta kebolehan diri menguasai bahasa Inggeris. Bertambah parah lagi apabila mereka gemar mengangkat diri dengan teman sekaum yang tidak menguasai bahasa Inggeris.


Hasil daripada itu, maka terlahirlah para teknokrat Melayu yang mentalitinya juga mengagongkan budaya barat. Mereka tidak berasa hasil kebudayaan Melayu adalah antara yang tersohor.Pada masa buku ini ditulis (2008), setelah mengumpul maklumat selama sepuluh tahun, penulis amat berharap rentetan catatan sejarah bangsa akan digunakan sebagai penunjuk halatuju pemikiran bagi menyiapkan diri dalam hidup dan kebudayaan di masa akan datang. Buku ini juga terilham ketika Negara ini sedang sibuk menghadapi cabaran peristiwa reformasi pada tahun 1998 di mana ketika itu penulis juga turut terlibat dan menyokong perjuangan reformasi.Tujuan buku ini ditulis adalah untuk memberi kesadaran dan keyakinan kepada bangsa Melayu dan juga semua rakyat Negara ini supaya menjadikan sejarah sebagai satu dari sumber pengimbang untuk membuat sesuatu keputusan. Buku ini sebenarnya meliputi tiga siri atau tajuk besar iaitu Melayu Dahulu, Melayu Kontemporari dan Melayu Wawasan. Adalah diharap buku ini akan mendatangkan keinsafan kepada para pembacanya kerana penulis mengolahnya juga mengikut perspekti kemanusiaan dan manusia terbaik dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman.Pensejarahan buku ini dimulakan dengan tarikh yang tidak pernah dibicarakan sebelum ini. Hal ini adalah kerana hanya didekad-dekad terakhir ini baru dijumpai fakta sejarah yang mengatakan tamaddun Melayu telah bermula sejak sebelum masihi lagi. Ini dikuatkan lagi oleh penemuan hasil kebudayaan zaman batu dan zaman gangsa dan adalah lebih menakjubkan apabila di Thailand dijumpai bukti-bukti hidupan haiwan zaman jurasik dan sebagainya. Thailand pula jika mengikut sejarahnya ialah bumi Melayu sebelum tamaddun dan kebudayaan yang ada pada hari ini berpindah dari Cina ke Asia Selatan dan Asia Tenggara.Sehubungan dengan itu, satu kesimpulan boleh dibuat bahawa tamaddun atau dunia Melayu dengan kebudayaannya telah wujud sejak 30,000 tahun dahulu. Di dalam buku ini tidaklah penulis berniat untuk mengeluarkan semua fakta dan catatan sejarah mengenai kewujudan sejarah kebudayaan Melayu secara terperinci.Apa yang ingin penulis kemukakan ialah pembaca dapat mengenang kembali kehebatan tamaddun Melayu yang begitu tua dan domain di nusantara. Istilah nusantara adalah meliputi daratan dan lautan dari Asia Selatan dan Asia Tenggara hingga menyebar dan terbentang di lautan Hindi hingga ke Lautan Pasifik. Cara hidup dan tamaddun mereka telah terbukti berasal dari teras kebudayaan yang sama iaitu Melayu.Buku atau siri Melayu Dahulu berakhir pada tahun 1800. Sejak itu penulis menganggap dunia Melayu memasuki era baru atau moden. Hal ini hanyalah ikutan dan persetujuan penulis terhadap apa yang telah diputuskan oleh ahli-ahli sejarah dan para penyelidik budaya tersohor. Siri berkenaan tamaddun dan sejarah Melayu baru ini penulis muatkan dalam Siri Melayu Kontemporari. Period Melayu kontemporari adalah dari tahun 1800 sehingga 2000 dan selepas itu penulis sambung dalam siri Melayu Wawasan. Melayu Wawasan adalah Melayu idol dari pandangan penulis jika Melayu ingin terus domain dan melestarikan nilai hidup berkebudayaan Melayu di alam maya ini. Ini adalah hanya wawasan, gambaran dan pandangan. Semuanya ini diharap dapat menolak dan melonjakkan pemikiran Melayu agar keluar dari kepompong yang mengelabukan dalam mengharungi tujuan dan matlamat hidup dalam dunia ini.Selain dari itu, tujuan penulis menulis buku ini adalah untuk dipertimbangan menjadi calon dalam hadiah nobel antara bangsa. Walaupun ini hanya berupa angan-angan dan harapan tetapi penulis yakin setidak-tidaknya penulis mampu berfikir dan terilham kearah itu dengan izin Allah. Jika mendapat kerjasama dan sokongan dari bangsa sendiri maka penulis berpendapat angan-angan tersebut adalah tidak mustahil akan jadi kenyataan. Penulis akan lebih bersyukur malah berdoa semoga fakta dan produk pemikiran penulis dalam buku ini dapat difahami dan dijadikan garis panduan oleh sebarang individu,sebuah keluarga, sebuah masyarakat, sebuah daerah, sebuah negeri dan sebuah kerajaan yang mencari keharmonian di dunia ini. Kalau dianggap tidak relevan sekalipun tetapi setidak-tidaknya sebagai usaha peringkat awal. Tidak salah mencuba dari contoh perilaku atau pemikiran yang baik. Sehubungan itu penulis tidak berasa terperanjat jika banyak yang tidak setuju. Penulis amat sedar dan mengetahui terdapat antara hujah-hujah penulis tidak akan dapat diterima kerana diluar kebiasaan dan penulis mengketegorikan sebagai hal dan perkara yang di luar kotak pemikiran.Akhir sekali penulis yakin dengan terbitnya buku ini, setidak-tidaknya akan mencetuskan lagi sumber-sumber ilham baru yang tidak pernah terjangkaukan dari masa ke semasa. Selamat membaca. Dari Tuhan kita datang dan kepada Dialah kita kembali. Dan Tuhan itu tiada sekutu dan serupa dengan segala sesuatu. Penulis berharap kepada keredhaan Tuhan. Sekian.


Oleh Tun Sheikh Engku Bendahara dalam PENDAHULUAN bukunya yang masih belum terbit: MELAYU DAHULU, MELAYU KONTEMPORARI DAN MELAYU WAWASAN

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright 2009 Sejarah
BloggerTheme by BloggerThemes | Design by 9thsphere